logo

Tag : Vålandskogen

Høst i Vålandskogen

Vålandskogen er et fint turområde rett ved Stavanger sentrum og via broa over motorveien henger den sammen med turstien rundt Mosvannet. Noe av freden her forstyrres av veiarbeidene i forbindelse med utbyggingen av Ryfast og Eiganestunnelen, men fortsatt er det mulig å nyte høstfargene i bøkeskogen her.