logo

Tag : Sokndal kirke

Altertavle i Sokndal kirke

Dette fotografiet er en del av altertavlen i Sokndal kirke, Hauge i Dalane. Altertavlen er fra 1608. Fra menighetens nettsider er følgende å lese: Sokndal kirke ble bygget i 1803, og tatt i bruk samme år, selv om den ikke var helt ferdig. Innvielsen fant sted først 8. juli 1807. Både takbord og tømmer fra den gamle kirken er brukt i den nye. Funn ved restaureringsarbeider har vist at tidligere kirker lå på samme grunnen. Den siste var av tømmer, […]