logo

Tag : Kvitsøy

Innseilingen til Kvitsøy

Dette bildet er tatt fra båt inn til Kvitsøy. De to mest kjente havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og Leiasundet i øst. Disse er gamle og kjente fiskerihavner. Har du egen båt kan du legge til ved gode kaiplasser med både vann, strøm og like ved servicebygg med toalett og dusj. Det er kort vei til butikk og kiosk, samtidig som de lune og rolige stedene finnes over alt. Her kan du fiske, sette krabbeteiner, bade, gå tur […]

Kvitsøy

Kvitsøy er en øy og en kommune i Rogaland . Den omgis av de ytre deler av Boknafjorden; mot nord ligger Karmøy og Bokn og mot øst Rennesøy og Randaberg Kvitsøy er landet minste kommune målt i areal, med kun 6,17 km².