logo

Tag : Jærmuseet

Vistnestunet, Randaberg

Vistnestunet er et komplett jærtun bestående av et jærhus/heimhus, grindebygd løe, eldhus, vindmaskin og utmark. Gården er hovedsakelig slik den sto på slutten av 1800-tallet, og drives som museumsgård med tilrettelagte opplegg. På gården har vi en flokk med norsk villsau, høner, haner og kaniner som representerer noe av dyreholdet som var der på slutten av 1800-tallet. Opplegg og arrangement foregår i gårdsrommet og ute samt i bygningene tilknyttet gården, en enestående mulighet for å skape stemning. Et flott utgangspunk […]