logo

Tag : Grødem

Byfjorden

På Grødem er det en flott turvei langs Byfjorden mellom Skiftesvik småbåthavn og Ryggstranden småbåthavn. På en fin kveldstur kan en oppleve varierte aktiviteter på fjorden. Her slepes en platform ut Byfjorden for nye oppdrag.

Når det stormer !

Nede i båthavna i Harestadvika på Grødem kan det storme godt. Men på andre dager er det en bra plass og stå om man vil se cruise trafikken. Eller andre flotte båter. Passer og for rullestolbrukere

Utsikten fra Grødem kirke.

Ett godt utkikkspunkt til ut og inn seilingene til Stavanger.