logo

Category : Kristianlyst

Vannassen

Vannverkstjernet i Stavanger ble aldri noen suksess som drikkevann. Derimot er det blitt et av byens mest populære grøntområder, og da under navnet Vannassen. 1915 kjøpte daværende Hetland kommune opp det relativt høytliggende tjernet fra de omliggende gårdene og gikk igang med utgraving og oppdemming. Det var drikkevannskilde for Hillevåg det skulle bli. Selve vannverket ble lagt til skråningen nedenfor, på østsiden av tjernet. Man vil fortsatt finne kummer i vannkanten hvor man ledet vannet ned til vannverket. Etter fire […]