logo

Category : Tasta

Regnbue

En dag jeg skulle hjem fra jobben og hente noe jeg hadde glemt en formiddag, så jeg denne regnbuen rett utenfor huset mitt. Tatt med panoramafunksjonen på en iPhone 5s. Jeg så ikke før etterpå at buen var dobbel.

Dusavika

Dusavik er et området i nord i Stavanger kommune i Tasta bydel. Viken ligger i grensen mellom Stavanger og Randaberg kommune. Navnet Dusavik skriver seg fra adjektivet «dus», som betyr «mild, fint avdempet». Navnet forklarer at viken her lenge har vært sett på som en rolig og trygg havn, særlig for dem som kom rett inn fra Nordsjøen. Fra 1880-årene og fremover til første verdenskrig var havnen imidlertid viktigst som mottakshavn for gjødsel fra Bergen til jordbruket på Jæren. Havnen her er fremdeles viktig for Ojeindustrien og brukes av Stavanger Interkommunale Havn. […]

Pizzabakeren på Tasta

Alle på Tasta vet hvor Pizzabakeren holder til. Folkevognbussen med hippie-slagordet «Make Love Not War» har kommet til en god stund etter «Pizzakrigen» tidlig på 2000-tallet.

Store Stokkavannet

Stora Stokkavatnet er en innsjø i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Stora Stokkavatnet ligger i bydelene Madla, Tastaog Eiganes og Våland og har et areal på 2,12 km² – det største i Stavanger, fulgt av Hålandsvatnet og Mosvatnet. Vannet ligger 11 moh. og er 42 meter på det dypeste. Rett ved Stora Stokkavatnet ligger Litla Stokkavatnet (0,11 km² stort). Turen rundt vatnet er 7 900 meter lang. I vatnet ligger en holme, Storeholmen. Stora Stokkavatnet har to tydelige tilløpsbekker i nord, Mississippibekken og Møllebekken. Møllebekken som kommer fra Litla Stokkavatnet er det største tilløpet. Utløpsbekken i sør renner ut i sjøen […]

Tasta sykehjem

Tasta Sykehjem ligger i Prestveien 14. Det eies av en privat, diakonal stiftelse, og er en av de største arbeidsplassene i bydelen.