logo

Category : Randaberg

Vinter på Vistestranda

Visteholmen ligg rett utanfor stranda ved Viste Strandhotell. Holmen er ein svært viktig hekkeplass for måker – den største og kanskje einaste faste koloni med hekkande krykkje i fylket.

Ut mot havet.

Nede ved Grødem i Randaberg går det en flott tursti. Den passer for alle. Og her ved Dynamittkaien er det godt å stå å fiske.

Dusavika

Dusavik er et området i nord i Stavanger kommune i Tasta bydel. Viken ligger i grensen mellom Stavanger og Randaberg kommune. Navnet Dusavik skriver seg fra adjektivet «dus», som betyr «mild, fint avdempet». Navnet forklarer at viken her lenge har vært sett på som en rolig og trygg havn, særlig for dem som kom rett inn fra Nordsjøen. Fra 1880-årene og fremover til første verdenskrig var havnen imidlertid viktigst som mottakshavn for gjødsel fra Bergen til jordbruket på Jæren. Havnen her er fremdeles viktig for Ojeindustrien og brukes av Stavanger Interkommunale Havn. […]

Morgenstund ved Hålandsvannet.

Når det blir store tempratursvingninger fra natt til dag, kan det fort bli lett tåkedis over Hålandsvannet i Randaberg. Som her tidlig en oktobermorgen.

Dusavika Havn

En travel havn som sørger for at de offshore får forsyninger

Visteholmen

Visteholmen sett fra stranden en oktober morgen.

Høst på Randaberg

65% av arealet i Randaberg kommune er dyrket landsbruksjord.

En fin dag tar kveld !

Sandestranden på Randaberg er mye brukt, sommer som vinter.

Tungenes fyr

Tungenes utgjer den nordlege enden av Jæren, og byrjinga på innseglinga til Stavanger. Eit fyr blei etablert her i 1828, etter initiativ frå både byborgarar og sildefiskarar. I dag er fyret kulturarena og museum og drivast i samarbeid med Jærmuseet. En nydelig plass å å se på solnedgangen og havet. http://www.randaberg.kommune.no/Organisasjonen/Kultur/Tungenes-fyr/  

Byfjorden

På Grødem er det en flott turvei langs Byfjorden mellom Skiftesvik småbåthavn og Ryggstranden småbåthavn. På en fin kveldstur kan en oppleve varierte aktiviteter på fjorden. Her slepes en platform ut Byfjorden for nye oppdrag.