logo

Category : Dagens Stavangerbilde

Heis

Her kan du ta heisen ned til toget

Hafrsfjord bru

Havet og fyret

Utstein kloster

Hafrsfjord bru

Brua ble åpnet i 1967. Den er 220m lang og leder trafikken fra Sola kommune langs riksvei 509 inn i Stavanger kommune. Stor trafikk og Statens vegvesen planlegger ny bro med 4 kjørefelt. Til høyre er det rester av svingbrua som åpnet i 1925. Vannstrømmen under brua er stor ved skifte mellom høyvann og lavvann.

Broken Chain

Broken Chain, minnemonument over Alexander Kielland, platform ulykken som skjedde for 40 år siden. Ligger på Smiodden ved Kvernevik. Minneplaten med navn over de omkomne kan sees nede til høyre.

Gamle Stavanger

Gamle Stavanger er en bydel i Stavanger med gamle små og idylliske trehus og brosteinsbelakte trande smaug.

Østre bydel

Østre bydel i Stavanger hvor gammel industri og nye høyhus blandes.

Dynamittskjæret

Dynamittskjæret ligger mellom Steinsøy og Hundvåg. Her ble det tidligere oppbevart dynamitt, derav navnet.

Sverd i fjell

Sverd i fjell, Møllebukta Hafrsfjord. Til mine om vikingslag og samling av Norge.