logo

Category : Mariero

Siloene på Mariero

Sykkelturen fra Sandnes mot Østre Bydel i Stavanger går forbi disse siloene.

Blokkene i Rosenli

Her er blokkene i Rosenli i Stavanger sett fra Mariero. Det er en flott sykkeltur å sykle langs Gandsfjorden.

Gamle Mariero Stasjonsbygning

Det gamle Stasjonsbygget ved Mariero stasjon ble bygget 1918 og var i bruk på Jærbanen så lenge stajonen var betjent, frem til ca. 1964. I 1966 ble stajonen gjort om til stoppested. Bygget ligger i dag noe tilbaketrekt fra dagens Mariero stasjon. Jernbanesporet ble flyttet østover i forbindelse med bygging av det nye dobbelsporet mellom Stavanger og Sandnes som åpnet i 2009.