logo

Category : Grødem

Dusavika

Dusavik er et området i nord i Stavanger kommune i Tasta bydel. Viken ligger i grensen mellom Stavanger og Randaberg kommune. Navnet Dusavik skriver seg fra adjektivet «dus», som betyr «mild, fint avdempet». Navnet forklarer at viken her lenge har vært sett på som en rolig og trygg havn, særlig for dem som kom rett inn fra Nordsjøen. Fra 1880-årene og fremover til første verdenskrig var havnen imidlertid viktigst som mottakshavn for gjødsel fra Bergen til jordbruket på Jæren. Havnen her er fremdeles viktig for Ojeindustrien og brukes av Stavanger Interkommunale Havn. […]

Solnedgang mot vest

Mange flotte solnedganger på Grødem, uansett hvor man snur seg.

En potetåker på Grødem !

Når det regner som verst, står til og med potetene under vann.

Når solen tar kveld i Harestadvika.

Det er en flott båtplass nede ved sjøen på Grødem i Randaberg. Hvor der og er en fin tursti.

Morgengry !

Solen jager bort skodden over Grødem kirke

«Øyet» som ser .

Halo ring over Mekjarvikveien.

Steingjerdet !

Ett av av Randabergs fine steingjerder.

Ned å hente sola !

Utenom landbruk har og Randaberg mye Industri. Her er ett stort kranskip på besøk ute i Mekjarvik. Bildet er tatt fra Grødem.

Ut på tur uansett vær .

Langs sjøen fra Dusavik mot Grødem går det en fin tursti langs sjøen og gjennom en liten skog.

Når månen står opp !

Mye geitrams å finne rundt på markene på Grødem.