logo

Category : Grasholmen

Lys i mørke

Bybrua i Stavanger en sen høstkveld

Soloppgang fra Grasholmen

Biledet er tatt ved fyret rett under Bybrua i Stavanger på Grasholmsiden

Fyrtårnet på Grasholmen

Under bybrua er det ett lite fyr som daglig blinker til alle ferjer og hurtigbåter som går til og fra Stavanger og Ryfylke

Fra sjøen

Det er alltid like facinerende å se Grasholmen fra sjøsiden og når bybrua rammer bygningene inn.  

Under bybrua

Bybrua binder Stavanger sammen med øyene. Den første holmen en kommer til er Grasholmen. Her sees Grasholmen fra Stavangersiden under bybrua