logo

Author Archives: svein-o-wick

Sele havn

Sele havn med is i havna. Sjeldent.

Notvik i Botnefjorden

Utsikt sørover i en islagt Botnefjord. Notvik innover til venstre.

Måne i Hamn

Måneskinn over Lysefjorden rett utenfor Hamn.

Is i vågen

Is helt inn til båthavna på Jørpeland. Flotte muligheter til skøyting.

Is Tungland

Is utenfor Tungland i 2021. Lenge siden det var mulig å gå på is over til Jørpelandsholmen.

Is Håhammer

Hele Botnefjorden islagt til forbi fyret på Håhammer.

Is

Kiting på isen i Hafrsfjord.

Is

Fotspor i snøen på is i Hafrsfjord.

Hafrsfjord bru

Brua ble åpnet i 1967. Den er 220m lang og leder trafikken fra Sola kommune langs riksvei 509 inn i Stavanger kommune. Stor trafikk og Statens vegvesen planlegger ny bro med 4 kjørefelt. Til høyre er det rester av svingbrua som åpnet i 1925. Vannstrømmen under brua er stor ved skifte mellom høyvann og lavvann.

Broken Chain

Broken Chain, minnemonument over Alexander Kielland, platform ulykken som skjedde for 40 år siden. Ligger på Smiodden ved Kvernevik. Minneplaten med navn over de omkomne kan sees nede til høyre.