logo

Author Archives: svein-o-wick

Is Håhammer

Hele Botnefjorden islagt til forbi fyret på Håhammer.

Is

Kiting på isen i Hafrsfjord.

Is

Fotspor i snøen på is i Hafrsfjord.

Hafrsfjord bru

Brua ble åpnet i 1967. Den er 220m lang og leder trafikken fra Sola kommune langs riksvei 509 inn i Stavanger kommune. Stor trafikk og Statens vegvesen planlegger ny bro med 4 kjørefelt. Til høyre er det rester av svingbrua som åpnet i 1925. Vannstrømmen under brua er stor ved skifte mellom høyvann og lavvann.

Broken Chain

Broken Chain, minnemonument over Alexander Kielland, platform ulykken som skjedde for 40 år siden. Ligger på Smiodden ved Kvernevik. Minneplaten med navn over de omkomne kan sees nede til høyre.

Sverd i fjell

Sverd i fjell, Møllebukta Hafrsfjord. Til mine om vikingslag og samling av Norge.

Naust

Velkjent naust i Hafrsfjord. Foto tatt nå i vinter ved ekstremt høy vannstand.