logo

Tag : Vistestranda

Vinter på Vistestranda

Visteholmen ligg rett utanfor stranda ved Viste Strandhotell. Holmen er ein svært viktig hekkeplass for måker – den største og kanskje einaste faste koloni med hekkande krykkje i fylket.

Visteholmen

Visteholmen sett fra stranden en oktober morgen.