logo

Tag : Myklebust

Myklebust sjøbad

Myklebust sjøbad ble åpnet sommeren 2015 og gjør at folk som bor i området kan bade i sjøen uten å risikere å bli skadet i brenningene utenfor. Det er universelt utformet, slik at også bevegelseshemmede kan nyte et sjøbad. Temperaturen er noen få grader høyere i sjøbadet enn i sjøen utenfor.