logo

Tag : Børaunen

Fotografer i solnedgang – Børaunen

Børaunen er et yndet turmål fra parkeringsplassen ved Sandestranden, for folk flest, fuglekikkere og fotografer!

Over Børaunen

Uten havet hadde Stavanger og Nord-Jæren vært en steinknaus. Havet er nerven som binder oss sammen med resten av verden.