logo

Stavanger 360

Knoppskyting i Godalen mot Hillevåg

Bildet er tatt fra turstien som går fra Hillevågsvannet og langs sjøen inn mot Breivik. En virkelig perle nær sentrum av Stavanger

Over Børaunen

Uten havet hadde Stavanger og Nord-Jæren vært en steinknaus. Havet er nerven som binder oss sammen med resten av verden.