logo

Stavanger 360

Utsikten fra Grødem kirke.

Ett godt utkikkspunkt til ut og inn seilingene til Stavanger.

Sola ruinkirke

Sola ruinkirke, også omtalt som Sola gamle kirke, ligger i Sola kommune Rogaland. Den ble bygd rundt 1150 i stein og var i bruk frem til 1842, da den begynte å forfalle. Kunstmaleren Johan Bennetter kjøpte kirkeruinen i 1871, og bygde den om til privatbolig med atelier. Arbeidet med å restaurere kirken ble fullført i perioden fra 1992 til 1995.

Grasholmen havn

Grasholmen med utsikt mot Stavanger.

Utsikt over Tananger

Flyet går inn for landing på Stavanger flyplass Sola. I bakgrunnen ser vi Risavika og Tananger.

Skretting, Hillevåg

Fabrikken bak den berømte «Hillevågslukta» (Link til Sysla)

Kveldsstemning på Hundvåg

På Hundvåg finnes det flere flotte turområder, som her i Breivika på Skeie.

Naustet på holmen

Langs turveien ved Gandsfjorden.

Knoppskyting i Godalen mot Hillevåg

Bildet er tatt fra turstien som går fra Hillevågsvannet og langs sjøen inn mot Breivik. En virkelig perle nær sentrum av Stavanger

Over Børaunen

Uten havet hadde Stavanger og Nord-Jæren vært en steinknaus. Havet er nerven som binder oss sammen med resten av verden.