logo

Jøssingfjord

Jøssingfjorden ligger i Sokndal kommune i Rogaland og er 2,5 kilometer lang.  Jøssingfjorden er særlig kjent for Altmark-saken , den 16. februar 1940. Halvveis inne i fjorden på den sørøstlige siden ligger grenda Jøssingfjord, og innerst i fjorden ligger Nedre Helleren kraftverk.

Under annen verdenskrig ble betegnelsen jøssing tatt i bruk for antinazistiske nordmenn; bakgrunnen var Altmark-saken.

Jøssingfjorden er også utskipningshavn for bedriften Titania AS som driver med gruve (dagbrudd) og renseanlegg for titanmalm, jern og svovel.

Fjorden er omgitt av bratte fjellsider, og ender i en stor steinur, som var en stor utfordring for veibyggerne da nåværende riksvei 44 skulle bygges. Veien forbi ura og opp og inne i en loddrett fjellside på nordsiden av fjorden er fortsatt en turistattraksjon langs Nordsjøruten. Fjellsiden stopper forøvrig ca. 8 meter før den møter bakken nede ved fjorden, og danner en stor heller. Her lå husmannsplassen Helleren, fortsatt ligger det to små hus der. Helleren er en flittig besøkt turistattraksjon, og eies av Dalane Folkemuseum. (Kilde: Wikipedia.)

Store og Litle Fokksteinane ligg i ei lita øygruppe utanfor Jøssingfjord. To høgreiste og markerte holmar med eit flatt platå på toppen og bratte fjellsider som går rett ned i havet. Den velkjente forma gjer at dei har vore eit velkjend sjømerke for sjøfarande. Ilandstiging og ferdsel på land er forbode i tida 15.april til 1. august. Elles i året skal ferdselen gå føre seg slik at dyre- og plantelivet blir minst mogleg uroa eller skadd. Området er derfor ikkje eigna til- eller tilrettelagt for friluftsliv. Føremålet med fredinga er å bevara ein viktig sjøfugllokalitet med dei plantesamfunn og dyreartar som naturleg er knytte til området, særleg ut frå omnsynet til sjøfuglane og deira hekkeplassar. Ein av dei største hekkeplassane i regionen for sjøfugl. I 2005 hekka det svartbak, sildemåke, gråmåke og havhest. Sildemåke og gråmåkedominerer og hekka i 1990 med hv. 300 og 100 par samla for begge holmane, men har gått sterkt tilbake dei seinare år. Tilsvarande tal i 2005 er 40 og 10 par. I 2005 var det óg masse ikkjehekkende fugl på hekkeplassen. Havhest er kjend hekkande frå 1978 (4 par), og har auka jamt til 74 par i 2005. Sjøområdet kring holmane er eit viktig overvintringsområde for sjøfugl. (Kilde: faktaark.naturbase.no)

  • Share

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.